Menu

Diverse information

Turneringsreglement for DBU Sjælland:
Se her for mere information.

§8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

§ 8.1 I rækker for Old Boys og ældre må der – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.2 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte op til to spillere født i sidste halvår i årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata.

§ 8.3 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.4 Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i § 8.2 og 8.3 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår. 

§ 8.5 Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning. 
Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår. 

Ældre aldersgrupper:
Old Boys er for herrer, der på spilledagen er fyldt 33 år
Old Girls er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år
Veteran er for herrer, der på spilledagen er fyldt 40 år
Superveteran er for herrer, der på spilledagen er fyldt 45 år

Ungre aldersgrupper:
Ungdom: Drenge U13 til og med U19 og piger U13 til og med U18
Børn: U12 og yngre
For at spille i UXX skal man være (XX-1)år, se dispensationsregler ovenfor. Hver sommer rykker DBU Sjælland automatisk holdet UXX op til næste niveau U(XX+1).

Boldstørrelser:
U5/8 piger og drenge spiller med boldstørrelse 3.
U9/15 piger og drenge spiller med boldstørrelse 4, dog spiller U15 drenge med boldstørrelse 5.
U16+ piger og drenge spiller med boldstørrelse 5.

Oprettelse af fodboldspiller i KlubOffice når det ikke er muligt at indhente elektronisk SC:
1. Under 'Klub Admin' + 'Medlemmer' + ikonen 'Opret et nyt medlem'
2. Ja til fodboldspiller.
3. Udfyld felterne i 'Personstamdata'
4. Under 'Medlemsstamdata' udfyldes følgende felter:
4a. 'Primær afdeling'
4b. 'Spærret til holdkort' = Afkrydses
4c. 'Årsag til spærring' = Under indmeldelse
4d. 'Hold' = Vælg hold
5. Når LU-Godkendelse modtages (e-mail) checkes under 'Fodboldspiller' som følger:
5a. Under 'Kampe' vælges 50 under 'Antal resultater per side'
5b. Hvis ingen kampe er spillet og 'Spillercertifikat' angiver 'Spilleren har ingen registrerede spillercertifikater' kan spærring af holdkort fjernes under 'Medlemsstamdata'.
5c. Hvis kampe er spillet gås til 'Medlemsstamdata' + ikonen 'Indhent spillercertifikat fra en anden klub til det valgte medlem' vælges. Når anmodningen er imødekommet (e-mail) checkes under 'Fodboldspiller' at spillercertifikat er modtaget. Herefter kan spærring af holdkort fjernes under 'Medlemsstamdata'.

DBU Sjælland

bold.dk

Tipsbladet