Menu

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2019

image
02. februar 2019 kl. 22:23

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling fredag den 22. februar 2019 kl. 19:00 i klubben.

 

DAGSORDEN

1.
Valg af dirigent.

2.
Valg af referent.

3.
Godkendelse af dagsorden.

4.
Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.

Kommer senere...

5.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.

Kommer senere...

Dog ser regnskabet godt ud, hvilket skyldes at vi er gode til at spille fodbold. Det er i skrivende stund ved at blive revideret af revisoren.

6.
Helle Harpøth Sørensen er på valg og ønskede ikke at genopstille. Frank Ørum ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem.

7.
Leif Andersen er på valg og genopstiller som bestyrelsesmedlem.

8.
Jan Harpøth Sørensen er på valg og ønskede ikke at genopstille. Mustafa Duch ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem.

9.
Valg af to nye suppleanter. Arif Asif og Anders Sukstorf opstiller som suppleanter.

10.
Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Debbie Sørensen genopstiller som revisorsuppleant.

11.
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).

12.
Eventuelt.

 

Her kan du læse referatet fra den Ordinære Generalforsamling